Fotogalerija / Photo gallery

www.life-herpetolatvia.biology.lv

 

Te atrodas PROJEKTA elektroniski izdotie fotomateriāli. Visi materiāli ir brīvi pieejami. Izmantošanas gadījumā nepieciešamas atsauces uz www.life-herpetolatvia.biology.lv.

You can see there some PROJECT photomaterials here. All the materials are published in a free access. Please use the link to www.life-herpetolatvia.biology.lv if you use these materials.

 

 

Mērķa sugas / Target species:

 

 

Coronella austriaca

 

 

 

Bombina bombina

 

 

 

 

 

Emys orbicularis