Teritorijas un informācijas stendi

www.life-herpetolatvia.biology.lv

 

Projekta teritorijas ir Eiropas Natura 2000 tīkla daļa. Tā izvēlēta sakarā ar to, ka tajā atrodas dažas Eiropas visapdraudētākās sugas un biotopi. Natura 2000 – Eiropas daba Jums. Visas 27 Eiropas Savienības valstis strādā kopā Natura 2000 tīklā, lai saglabātu Eiropas dabas mantojuma bagātību un daudzveidību visu labā.

PROJEKTA teritorija iekļauj Dabas parku „Silene”, Ķemeru Nacionālo Parku, Demenes pagastu, Daugavpils novadu.

 

Projekta teritorijas (sarkanā krāsa).

 

Informācijas stendi (desmit lieli stendi).