E-bibliotēka / E-library

www.life-herpetolatvia.biology.lv

 

Te atrodas Projekta ietvaros vai ar Projekta materiālu izmantošanu elektroniski PDF formātā izdotie materiāli. Visi materiāli ir brīvi pieejami lasītājiem. Citēšanas gadījumā nepieciešamas atsauces.

You can see here some Project materials or connected with Project materials in a PDF format. All the materials are published in a free access. Please use the citing if you use these materials.

 

Layman’s Report

 

 

Pēc-LIFE aizsardzības plans / After-LIFE conservation plan

 

Čeirāns A., Pupina A., Pupins M. (2014): LIFE projektaReto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” (LIFE/09/NAT/000239) Pēc-LIFE aizsardzības plans. ACTION E.5. Daugavpils, LIFE-HerpetoLatvia, Latgales Zoo: 24 lpp.

 

 

 

 

 

Brošūras / Brochures:

 

image002

 

Pupiņa A., Pupiņš M. (2012): Sarkanvēdera ugunskrupja saglabāšana Latvijā: Projekts LIFE-HerpetoLatvia. Conservation of Fire-bellied Toad in Latvia: Project LIFE-HerpetoLatvia. Сохранение краснобрюхой жерлянки в Латвии: Проект LIFE-HerpetoLatvia. -Dabas aizsardzības pārvalde, 44 lpp. ISBN 978-9934-8412-0-0.

 

 

 

image003

 

Čeirāns A. (2012): Gludenās čūskas saglabāšana Latvijā: Projekts LIFE-HerpetoLatvia. Conservation of Smooth snake in Latvia: Project LIFE-HerpetoLatvia. Сохранение обыкновенной медянки в Латвии: Проект LIFE-HerpetoLatvia. -Dabas aizsardzības pārvalde, 44 lpp. ISBN 978-9934-8412-4-8.

 

 

 

image008

 

Pupiņš M., Pupiņa A. (2012): Eiropas purva bruņurupuča saglabāšana Latvijā: Projekts LIFE-HerpetoLatvia. Conservation of European pond turtle in Latvia: Project LIFE-HerpetoLatvia. Сохранение Европейской болотной черепахи в Латвии: Проект LIFE-HerpetoLatvia: Проект LIFE-HerpetoLatvia. -Dabas aizsardzības pārvalde, 56 lpp. ISBN 978-9934-8412-2-4.

 

 

 

Gludenās čūskas (Coronella austriaca Laur.) sugas aizsardzības plāns / Species Protection Plan for Coronella austriaca

 

Čeirāns A. (2014): Gludenās čūskas (Coronella austriaca Laur.) sugas aizsardzības plāns. – Projekts LIFE-HerpetoLatvia LIFE09NAT/LV/000239, Rīga: 57.

 

 

 

Monitoringu rezultāti / Results of monitorings:

 

Pupina A., Pupins M. (2014): LIFE-HerpetoLatvia: Results of monitoring of Fire-bellied Toad (Bombina bombina) habitat improvement actions in Demene (Latvia). ACTION E.3. Daugavpils, LIFE-HerpetoLatvia, Latgales Zoo: 29 p.

 

Čeirāns A. (2014): LIFE-HerpetoLatvia: Results of monitoring of the Smooth Snake, Coronella austriaca, in the Slokas Bog of the Ķemeri National Park (Latvia). ACTION E.3. Daugavpils, LIFE-HerpetoLatvia, Latgales Zoo: 13 p.

 

Pupins M., Pupina A. (2014): LIFE-HerpetoLatvia: Results of monitoring of European pond turtle (Emys orbicularis) habitat improvement actions in Silene Nature Park (Latvia). ACTION E.3. Daugavpils, LIFE-HerpetoLatvia, Latgales Zoo: 24 p.

 

 

 

Populāciju menedžmenta plāni / Population management plans

 

Čeirāns A. (2012): LIFE-HerpetoLatvia: Population management plan for the Smooth Snake (Coronella austriaca) in Slokas Bog, Ķemeri National Park, Latvia. Daugavpils, LIFEHerpetoLatvia, Latgales Zoo: 17 p.

 

Pupina A., Pupins M. (2013): LIFE-HerpetoLatvia: Population management corrected plan for the Fire-bellied Toad (Bombina bombina) population in Demenes pagasts (Daugavpils novads, Latvia). -Daugavpils, LIFE-HerpetoLatvia, Latgales Zoo: 44 p.

 

Pupins M., Pupina A. (2012): LIFE-HerpetoLatvia: Population management plan for the European pond turtle (Emys orbicularis) in Silene Nature Park, Territory Natura 2000 (Daugavpils novads, Latvia). -Daugavpils, LIFE-HerpetoLatvia, Latgales Zoo: 38 p.

 

 

 

Semināri / Workshops:

 

14.-15.08.2014. International workshopconference: Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca. LIFE-HerpetoLatvia; Daugavpils, Latvia.

List of the participants

Abstract Book

Schedule

 

8.-9.10.2012. International workshopconference: Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca. LIFE-HerpetoLatvia; Daugavpils, Latvia.

Book of abstracts

 

 

Posteri / Posters:

LIFE-HerpetoLatvia Poster

LIFE-HerpetoLatvia 1st Banner

 

Zīmējumu albums / Drawing album

 

Zīmējumu albums. LIFE-20: Latvijas bērni zīmē LIFE (2012). -Red.: M.Pupiņš, A.Pupiņā. Projekti: LIFE-HerpetoLatvia, Eremita Meadows. -Daugavpils, Latgales zoodārzs: 63 lpp.

 

Disertācijas / Dissertations:

 

A.Pupiņa (2011): Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā. [Features of Ecology of Fire-bellied toad Bombina bombina L. on the north edge of the speciesarea in Latvia]. Dr.biol. Promocijas darbs. -Daugavpils Universitāte: 1-131.

 

Pupiņa A. (2011): Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā. [Features of Ecology of Fire-bellied toad Bombina bombina L. on the north edge of the speciesarea in Latvia]. Dr.biol. promocijas darba kopsavilkums. -Daugavpils Universitāte: 1-61.

 

Lauku noteicēji / Field guids:

 

Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteicējs [A field guide to the adult amphibians species of Latvia]. Daugavpils Universitāte, Akadēmiskais apgāds "Saule": 1-76.

 

Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteikšanas shēma. [A field guide schema to the adult Amphibians species of Latvia]. -Daugavpils universitāte, DZMF: 2 lp.