ppp

Jaunumi / News

www.life-herpetolatvia.biology.lv

Šeit ir publicēti PROJEKTA LIFE-HerpetoLatvia jaunumi. Protams, publicēti ir tikai visinteresantākie jaunumi, kas saistīti ar PROJEKTA sabiedriskajām aktivitātēm un publicitāti, jo PROJEKTA darbi iekļauj arī daudz svarīgu ikdienas aktivitāšu: dzīvnieku uzturēšana, lauku pētījumi, datu analizēšana, konsultācijas ar speciālistiem un darbs ar zemes īpašniekiem.

Here are the News of the PROJECT LIFE-HerpetoLatvia. Of course only some interesting news, mostly on the public awareness, are published, because the work on PROJECT has also many important every day activities: keeping of animals, field researches, analyzing of the data, consultations with specialists, and work with land-owners. Sorry, in Latvian only. Use please free Google service for translation to your language.

 

30.08.2014.

URA! PROJEKTS LIFE-HERPETOLATVIA SEKMĪGI FINIŠĒJA!

DARBS SUGU AIZSARDZĪBĀ TURPINĀSIES!

Daugavpils

 image006

 

Šodien sekmīgi finišēja projekts LIFE-HerpetoLatvia.

Mēs ļoti pateicāmies Eiropas komisijai, LIFE programmai par retu abinieku un rāpuļu aizsardzību Latvijā!

Darbs ar mērķa sugām turpināsies arī turpmāk!

Projekta rezultāti ir atspoguļoti mūsu Layman’s Report un Final Technical report.

 

LATVIJAS ABINIEKU UN RĀPUĻU ATRADNES IEVADĪTĀS DAP “OZOLS” DATU BĀZĒ

 

Projekts „Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmas palielināšana abinieku un rāpuļu sugu datiem ” ir sekmīgi realizēts.

Projekta rezultāti:  Ekspertu īpašumā esošie abinieku un rāpuļu dati sagatavoti Excel formā. Katram novērojumam ir sugas nosaukums, ģeogrāfiskās koordinātas, novērojuma datums, datu avots (novērojuma veicējs), ticamības pakāpe.

Gadījumos, kad šāda informācija bija pieejama – novēroto īpatņu skaitu, novērojuma apstākļi .

Publiski pieejamo abinieku un rāpuļu datu - zinātnisko publikāciju, augstskolu studentu kvalifikācijas darbu, projektu atskaišu, dabas aizsardzības plānu un publisko datu bāžu atradnes ir verificētas un sagatavotas Excel formā. Katram novērojumam ir sugas nosaukums, ģeogrāfiskās koordinātas, novērojuma datums, datu avots (novērojuma veicējs), ticamības pakāpe. Gadījumos, kad šāda informācija ir pieejama – novēroto īpatņu skaits, novērojuma apstākļi.

Sagatavoti dati bija iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldei elektroniskā veidā (Excel tabula), un to izmantošanas tiesības nodotas Pārvaldes īpašumā.

www.dap.gov.lv

www.latgekob.biology.lv

27.08.2014.

 

DALĀMIES PIEREDZĒ AR CITIEM LIFE PROJEKTIEM!

 

Lithuania, Vilnius

 

 

 

Šodien LHL eksperti piedalījās ar prezentācijām LIFE projekta „ECONAT - Development of Pilot Ecological Network through Nature Frame Areas in Southern Lithuania” LIFE09 NAT/LT/000581 seminārā Lietuvā, Viļņā.

IMG_8685

 

27.08.2014.

 

IZLAISTI LIFE MONITORAM PIEDALOTIES PROJEKTA PĒDĒJIE UGUNSKRUPJI KOPĀ!

 

Daugavpils, Ainavas, Demenes pagasts, Strauti

 

 

 

Šodien notika svinīga pēdējo Projekta ugunskrupju izlaišana jauna mikrolieguma atjaunotajos dīķos. Svinīgajā notikumā piedalījās oficiāls LIFE monitors R.Ratfelders.

IMG_8555

 

18.08.2014.

 

MUMS PIRMO REIZI IR BRUŅURUPUČU MAZBĒRNI!

 

Daugavpils, Latgales zoodārzs

 

 

 

Šodien izšķīlās no olām pie mums piedzimušo bruņurupuču bērni. Tagad mums ir jau otrā paaudze – bruņurupuču bērnu bērni - māzbērni.

IMG_8514

 

 

14. – 15. 08.2014.

 

2. starptautiskais seminārs „RESEARCH AND CONSERVATION OF EUROPEAN HERPETOFAUNA AND ITS ENVIRONMENT: BOMBINA BOMBINA, EMYS ORBICULARIS, AND CORONELLA AUSTRIACA” – konference ir novadīts!

 

Daugavpils, Hotel Latgola.

 

 

 

Divas dienas turpinājās projekta LIFE-HerpetoLatvia starptautiskais seminārs – konference 2nd international workshop–conference  “RESEARCH AND CONSERVATION OF EUROPEAN HERPETOFAUNA AND ITS ENVIRONMENT: BOMBINA BOMBINA, EMYS ORBICULARIS, AND CORONELLA AUSTRIACA”. Seminārā piedalījās 64 autori no 11 valstīm ar 41 prezentāciju.

Semināra rezultātā pieņemts After-Life lēmums: 1) turpināt semināru ikgadu; 2)  izveidot herpetoloģisko darba grupu; 3) izveidot jaunu herpetoloģisko žurnālu.

Dalībnieku prezentācijas:

Cesar Ayres          NIFS: THE DEFINITIVE THREAT TO ISOLATED POPULATIONS OF EMYS ORBICULARIS?

Bakharev V.A.

               THE HISTORY OF THE AREA OF EMYS ORBICULARIS AND THE CURRENT STATE BORDERS WITHIN BELARUS AND ADJACENT TERRITORIES

Vladimir V. Bobrov               ALIEN MAMMAL SPECIES IN THE BIOSPHERE RESERVES OF RUSSIA

Christoffel Bonte, André Van Hecke   THE SMOOTH SNAKE (CORONELLA AUSTRIACA) IN THE CROSS-BORDER NATURE PARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE

Ostap Reshetylo, Lars Briggs            OVERVIEW OF E.ORBICULARIS AND B.BOMBINA HABITAT CHARACTERISTICS IN POLAND

Stanisław Bury      SMOOTH SNAKE (CORONELLA AUSTRIACA) IN POLAND – PROBLEMS WITH STATUS RECOGNITION AND CONSERVATION

Andris Čeirāns, Larisa Nikolajeva       IMPLEMENTATION OF CONSERVATION AND MANAGEMENT OF THE SMOOTH SNAKE CORONELLA AUSTRIACA IN LATVIA

Idrisova L.A.          PECULIARITY OF EXTERNAL MORPHOLOGY OF COLUBRID SNAKES (COLUBRIDAE) FOUND ON SARALINSKY DISTRICT OF THE VOLGA-KAMA WILDLIFE SANCTUARY

Korzun E.V.           FINDINGS OF FIRE-BELLIED TOAD (BOMBINA BOMBINA)  HABITATS OUTSIDE THE SPREAD BOUND ARIES IN THE TERRITORY OF BELARUS

Lesnichy D.U.       ECOLOGICAL FEATURES AND LANDSCAPE - BIOTOPICAL DISTRIBUTION EMYS ORBICULARIS (L., 1758) IN NATURAL ECOSYSTEMS OF PRIPAYT POLESYE OF BELARUS

Lisovska Z.            CONDITION OF BOMBINA BOMBINA L. POPULATED HABITATS IN THE SOUTH PART OF ILUKSTE DISTRICT (LATVIA) IN SUMMER 2014

Лукашевич В.Н.   ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК КАК РЕЗЕРВАТ МЕДЯНКИ (CORONELLA AUSTRIACA) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лукашевич В.Н.   ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ЕВРОПЕЙСКОЙ БОЛОТНОЙ ЧЕРЕПАХИ (EMYS ORBICULARIS) НА ОСНОВНЫХ ВОДОЁМАХ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Noémie Martin, Philippe Kniebly, Fabrice Levresse, Uwe Meissner, Benoît Quintard, Jean-Yves Georges               REINTRODUCTION OF THE EUROPEAN POND TURTLE IN ALSACE, NE OF FRANCE

Noémie Martin, Philippe Kniebly, Fabrice Levresse, Uwe Meissner, Benoît Quintard, Jean-Yves Georges               TOUR DE FRANCE OF CONSERVATION ACTIONS FOR THE EUROPEAN POND TURTLE EMYS ORBICULARIS

Nekrasova O.        USING ECOLOGICAL NICHE MODELING TO PREDICT DISTRIBUTIONS OF CORONELLA AUSTRIACA IN UKRAINE

Nikolajeva L., Čeirāns A.      THE SMOOTH SNAKE CORONELLA AUSTRIACA POPULATION SIZE AND STRUCTURE IN KEMERI NATIONAL PARK SLOKAS AND VECAIS BOGS

Novitsky R.V.         MONITORING AND PROTECTION OF RARE AMPHIBIANS IN BELARUS WITH FOCUSES ON FIRE-BELLIED TOAD (BOMBINA BOMBINA)

Ottonello D., Salvidio S., Oneto F., Jesu R., Gili C., Gnone G., Lamagni L., Ortale S., Genta P.               CONSERVATION OF EMYS ORBICULARIS IN LIGURIA (NW ITALY)

Ottonello D., Salvidio S.       OVERVIEW ON CONSERVATION OF THE EMYS GENUS IN ITALY

Peskova T. Yu., Zhukova T.I.              BODY LENGTH OF BOMBINA BOMBINA L., 1761 (AMPHIBIA, ANURA, DISCOGLOSSIDAE) IN CLEAN AND CONTAMINATED  PONDS NEAR THE SOUTHERN BORDER OF THE SPECIES AREA

Pestinis I., Pupiņa A., Škute N.           PHENOTYPIC ANALYSIS OF THE FIRE BELLIED TOAD BOMBINA BOMBINA IN LATVIA

Beata Prusak, Adrian Deas, Alicja Pacholewska, Sławomir Mitrus, Grzegorz Górecki,  Bartłomiej Najbar               SPATIAL GENETIC DIFFERENTIATION AND MIGRATION PATTERNS OF THE EUROPEAN POND TURTLE (EMYS ORBICULARIS) POPULATIONS FROM POLAND

Mihails Pupins, Aija Pupina  PROJECT LIFE-HERPETOLATVIA RESULTS ON CONSERVATION OF EMYS ORBICULARIS IN LATVIA

Aija Pupina, Mihails Pupins  PROJECT LIFE-HERPETOLATVIA RESULTS ON CONSERVATION OF BOMBINA BOMBINA IN LATVIA

Mihails Pupins, Aija Pupina  PROBLEMS AND MODERNIZATION OF AQUACULTURE OF EMYS ORBICULARIS IN DAUGAVPILS, LATVIA

Aija Pupina, Mihails Pupins PROBLEMS AND MODERNIZATION OF AQUACULTURE OF BOMBINA BOMBINA IN DAUGAVPILS, LATVIA

Škute N., Pestinis I., Pupiņa A.           GENETIC ANALYSIS OF THE LATVIAN POPULATION OF FIRE-BELLIED TOAD BOMBINA BOMBINA

Smirnov N. A.        DISTRIBUTION OF BOMBINA BOMBINA AND BOMBINA VARIEGATA IN CHERNIVTSI REGION (WESTERN UKRAINE)

Сурядная Н.Н., Микитинец Г.И.       НОВЫЕ НАХОДКИ BOMBINA BOMBINA (LINNAEUS, 1761) НА ПЕРИФЕРИИ АРЕАЛА

Yanchurevich O.V., Kulikova E.A.       BOMBINA BOMBINA PHENETIC VARIABILITY IN PONDS WITH VARIOUS DEGREE OF ANTHROPOGENIC LOAD

Jelena Zukova, Mihails Pupins, Aija Pupina       NATIVE HERPETOFAUNA: BOMBINA BOMBINA, EMYS ORBICULARIS , CORONELLA AUSTRICA IN EUOROPEAN ZOOS AND ZOOCOLLECTIONS

Derunkov A.V, Novitsky R.V. STAPHYLINID BEETLES IN FOOD SPECTRA OF AMPHIBIA IN BELARUS              

Salvidio S., Oneto F., Ottonello D. , Braida L., Ferravante C., Grasselli E., Vecchione G., Canessa S., Arillo A., Cardelli M.  RURAL LANDSCAPE AND CONSERVATION OF BOMBINA VARIEGATA PACHYPUS IN ITALY

.

IMG_8454

IMG_8478

IMG_8503

13.08.2014.

 

NOVADĪTS SEMINĀRS LATVIJAS BIOLOGIEM

 

Daugavpils novads, Ilgas

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti novadīja semināru par Projekta biotopu atjaunošanu Latvijas biologiem (16 cilvēki). Viņi nodemonstrēja dīķu sekmīgu restaurāciju.

IMG_8361

13.08.2014.

 

NOTIKA PROJEKTA UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS SĒDE

 

Daugavpils novads, Ilgas

 

 

 

Šodien Ilgās notika projekta uzraudzības komitejas sēde. Tika apspriesti LIFE un after-LIFE jautājumi.

IMG_8336

 

12.08.2014.

 

PROJEKTA EKSPERTI PIEDALĀS AKVAKULTŪRU LABORATORIJAS PIEŅEMŠANĀ

 

Daugavpils

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti kopā ar Prof.A.Škute apskatīja Daugavpils Universitātes akvakultūru laboratorijas un apsprieda sadarbības iespējas.

IMG_8268

 

03.08.2014.

 

EKSPERTU DARBA VIZĪTE PIE LIETUVAS VADOŠĀ HERPETOLOGA

 

Lietuva, Viļņa.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti piedalījās darba vizīte pie Lietuvas vadošā herpetologa Giedrius Trakimas. Vizītes laikā tika apspriesti mērķa sugu saglabāšanas jautājumi. Projekta brošūra par gludenu čūsku tika uzdāvināta Lietuvas herpetologam.

IMG_8212

 

30.07.2014.

 

EKSPERTU DARBA VIZĪTE PIE SPĀNIJAS BRUŅURUPUČU SPECIĀLISTIEM

 

Spānija, Masquefa

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti ar darba vizīti apciemoja Spānijas (Katalonija) Bruņurupuču aizsardzības Centru. Vizītes laikā tika apspriesti mērķa sugu saglabāšanas un veterinārijas jautājumi.

IMG_8161

IMG_8148

 

28.07.2014.

 

EKSPERTU DARBA VIZĪTE PIE ITĀLIJAS BRUŅURUPUČU SPECIĀLISTIEM

 

Itālija, Albenga

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti ar darba vizīti apciemoja Itālijas (Albenga) Bruņurupuču vairošanas Emys Centru. Vizītes laikā tika apspriesti mērķa sugu saglabāšanas un pavairošanas jautājumi.

IMG_8114

IMG_8120

26.07.2014.

 

EKSPERTU DARBA VIZĪTE PIE FRANCIJAS BRUŅURUPUČU SPECIĀLISTIEM

 

Francija, Strasbūra

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti ar darba vizīti apciemoja Francijas (Strasbūra) Emys projektu. Vizītes laikā tika apspriesti sadarbības un mērķa sugu saglabāšanas jautājumi.

IMG_7994

 

24.07.2014.

 

EKSPERTU DARBA VIZĪTE PIE VĀCIJAS BRUŅURUPUČU SPECIĀLISTIEM

 

Vācija, Lower Saxony

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti ar darba vizīti apciemoja Vācijas (Lower Saxony) Emys projektu un Dr.M.Meeske. Vizītes un ekspedīcijas laikā tika apspriesti sadarbības un mērķa sugu saglabāšanas jautājumi.

IMG_7961

22.07.2014.

 

EKSPERTU DARBA VIZĪTE PIE POLIJAS BRUŅURUPUČU SPECIĀLISTIEM

 

Polija, Krakova

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti ar darba vizīti apciemoja Polijas (Krakova) Coronella speciālistu S.Bury. Vizītes un ekspedīcijas laikā tika apspriesti sadarbības un mērķa sugu saglabāšanas jautājumi.

IMG_7888

 

 

17.07.2014.

 

NOVADĪTS SEMINĀRS VIDES ZINĀTNES STUDENTIEM

 

Daugavpils novads, Ilgas

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti novadīja semināru studentiem (15 cilvēki). Topošie speciālisti apskatīja atjaunotus biotopus.

IMG_7825

 

 

15.07.2014.

 

IZAUDZĒTI PROJEKTĀ ŠĪ GADA PIRMIE 100 UGUNSKRUPJI IR IZLAISTI DABĀ!

 

Daugavpils novads, Demene.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti izlaida dabā 100 pirmus sarkanvēdera ugunskrupjus, kas izaugā Retu abinieku un rāpuļu centra laboratorijās. Urra! Nākamie vēl ir kurkuli un aug.

IMG_7618

IMG_7650

IMG_7629

15.07.2014.

 

IZAUDZĒTI PROJEKTĀ 42 PURVA BRUŅURUPUČI IR IZLAISTI DABĀ!

 

Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Ilgas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti izlaida dabā 42 jaunus purva bruņurupučus, kas augā Retu abinieku un rāpuļu centra baseinos. Lai veicas, mazie bruņurupucēni! Tiksimies pēc 100 gadiem nākamajā LIFE projektā!

IMG_7738

IMG_7692

IMG_77521

IMG_7807

IMG_7780

 

12.07.2014.

 

LATVIJAS DABĀ ATRASTA JAUNA, DEVITĀ SVEŠU BRUŅURUPUČU SUGA!

 

Mārupes novads, Jaunmārupe.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia izbrauca  Mārupes novadā. Šeit Jaunmārupē iedzīvotāji atrada bruņurupuci. Tas izrādījās Mississippi map turtle (Graptemys pseudogeographica pseudogeographica), ievests no Amerikas. Eksperti paņēma bruņurupuci patversmē un sāks to pētīt.

image004 

IMG_7492

 

10.07.2014.

 

ZIŅAS PAR JAUNU DABĀ REDZĒTO BRUŅURUPUCI

 

Ķekavas novads, Plakanciems, Valmoniras.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia saņēma ziņas no Ķekavas iedzīvotājiem (Mellupi) par divu nedēļu laikā daudzkārt redzētu dīķī bruņurupuci, kas ienirst, ja viņam tuvojas cilvēki. Ziņas būs jāpārbauda.

image024

 

05.07.2014.

 

UGUNSKRUPJU PIRMIE MAZUĻI GATAVOJAS IZLAIŠANAI DABĀ!

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

LIFE-HerpetoLatvia Centrā audzētiem daudziem ugunskrupju kurkuļiem parādījās visas 4 ķepas un tie jau ir mazie ugunskrupīši. Drīzumā viņi tiks izlaisti brīvībā Demenes pagastā.

 

image005

26.06.2014.

 

MARĶĒJUMU ATJAUNOŠANA EKSPERIMENTĀLIEM PURVA BRUŅURUČIEM

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Ar laiku eksperimentālo bruņurupuču pagaidu marķējums izzūd. Lai videokameras varētu bildēt bruņurupučus, šodien LIFE-HerpetoLatvia Centrā eksperti atjaunoja marķējumus bruņurupučiem, kuriem pēta sauļošanās uzvedības īpatnības. Katram bruņurupucim ir savs zīmējums un tie tagad atkal ir labi saskatāmi.

image007

 

19.06.2014.

 

AUG SARKANVĒDERA UGUNSKRUPJU KURKUĻI!

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

LIFE-HerpetoLatvia Centrā turpina augt sarkanvēdera ugunskrupju kurkuļi, kurus eksperti šovasar izlaidīs atjaunotajos biotopos.

image007

 

19.06.2014.

 

VIDEOKAMERAS BILDĒ PURVA BRUŅURUPUČU UZVEDĪBU!

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Sauļošanās ir viens no svarīgākiem purva bruņurupuču siltuma saņemšanās veidiem aukstajā Latvijā. LIFE-HerpetoLatvia Centrā projekta eksperti sadarbībā ar Dr. Jean-Yves Georges no Strasbūras universitātes, Francija, pēta bruņurupuču sauļošanās īpatnības. Tas ļaus saprast arī bruņurupučiem optimālo biotopu strukturēšanu.

IMG_7170

 

11.06.2014.

 

STUDENTI IEPAZINĀS AR PROJEKTA LIFE-HERPETOLATVIA ATJAUNOTAJIEM BIOTOPIEM!

 

Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Ilgas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia Centrā eksperti novadīja lauka nodarbību Daugavpils universitātes studentiem un profesoriem (kopā 23 cilvēki), topošiem vides zinātnes speciālistiem stāstīja par dīķu atjaunošanu purva bruņurupučiem un ugunskrupjiem.

image010

 

07.06.2014.

 

IZDĒTAS PIRMĀS BRUŅURUPUČU OLAS!

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia Centrā lielie purva bruņurupuči, kas ziemoja dabiskajos apstākļos, izdeja pirmās olas. Olas atstātas dabiskajai inkubācijai smiltīs ārējā voljērā.

image011

 

04.06.2014.

 

PURVA BRUŅURUPUČU ASINS PARAUGU ŅEMŠANA

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Purva bruņurupuču populāciju atjaunošanai ir ļoti svarīgi izmantot tikai vietējus bruņurupučus vairošanas grupā. Šodien LIFE-HerpetoLatvia Centrā paņēma asins paraugus DNS analīzei purva bruņurupučiem, kuri tika noķerti Latvijā. LIFE-HerpetoLatvia projekta eksperti sadarbība ar Dr. Jean-Yves Georges no Strasbūras universitātes, Francija, uzsākuši pētīt Latvijā noķerto bruņurupuču genotipu. Tas ļaus saprast arī Latvijas purva bruņurupuču populācijas ģenētisko struktūru.

image012

 

04.06.2014.

 

ATRASTS PURVA BRUŅURUPUCIS JUGLAS EZERĀ!

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia Centrs saņēma no Rīgas zoodārza pieaugušo purva bruņurupuča tēviņu, kas bija noķerts Juglas ezerā, Rīgā. Pēc DNS pārbaudes pētnieki noskaidros viņa ģeogrāfisko izcelsmi un autohtonitāti.

image013

 

03.06.2014.

 

SARKANVĒDERA UGUNSKRUPJU PIRMIE ŠĪ GADA IKRI ATTĪSTĀS CENTRA LABORATORIJĀS!

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia Bombina eksperts atnesa laboratorijā pirmos sarkanvēdera ugunskrupju ikrus. Tagad tie attīstīsies laboratorijā un vairāk par 2 000 izaudzētus mazuļus biologi izlaidīs šogad Demenes pagastā atjaunotājos biotopos.

IMG_6975

 

29.06.2014.

 

JAUNS ZIŅOJUMS PAR PURVA BRUŅURUPUČA REDZĒŠANU DABĀ!

 

Daugavpils novads, Demenes pagasts, Lauru dīķis.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia projekta eksperti izbrauca ekspedīcijā Demenes pagastā. Šeit viņi satikās ar makškiernieci, kas ziņoja par purva bruņurupuča redzēšanu Gravu dīķī. Bruņurupucis bija ap 10 cm garš, tumšs un aizmuka no cilvēka ūdenī.

image042

 

29.05.2014.

 

LIFE-HERPETOLATVIA PROJEKTS ORGANIZĒ ZOO SVĒTKUS PILSETNIEKIEM!

 

Daugavpils, Latgales zoodārzs.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia projekts sadarbībā ar Vācu biedrību „Erfolg” novadīja Zoomaifest svētkus pilsētniekiem (kopa ap 2 000 cilvēku). Svētki notika zem LIFE karoga un tajos eksperti stāstīja par LIFE-HerpetoLatvia projektu un tā sasniegumiem, demonstrēja Projekta dzīvniekus.

IMG_6894

 

17.05.2014.

 

IZPLATĀM PROJEKTA PIEREDZI CITU VALSTU IERĒDŅIEM!

 

Daugavpils, Latgales zoodārzs.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia novadīja mērķa semināru par Projektā sasniegto Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Polijas ierēdņiem (kopā 25 cilvēki), kas atbild par tūrisma attīstību. Eksperti stāstīja par LIFE projektā sasniegto, Eiropas savienības lomu dabas aizsardzībā, parādīja mērķa sugas.

IMG_6569

17.05.2014.

 

BRAUCAM MEKLĒT BRUŅURUPUČUS!

 

Krāslavas novads, Dagdas pagasts.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti kopā ar vides studentiem brauca ekspedīcijā pārbaudīt purva bruņurupuču biotopus, kur agrāk iedzīvotāji redzēja šos dzīvniekus.

IMG_6573

 

17.05.2014.

 

SEMINĀRS PAR LIFE VIDES PEDAGOGIEM

 

Daugavpils, Latgales zoodārzs.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti novadīja semināru Latvijas vides pedagogiem (kopa 21 cilvēks). Eksperti stāstīja par LIFE projektā sasniegto, Eiropas savienības lomu dabas aizsardzībā, projekta sugām, ka arī par to, cik svarīga ir iedzīvotāju attieksme pret dzīvniekiem dabas aizsardzībai. Projekta brošūras tika uzdāvinātas semināra dalībniekiem.

IMG_6552

 

14.05.2014.

 

SEMINĀRS PAR LIFE PROJEKTU CITU VALSTU SPECIĀLISTIEM!

 

Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Ilgas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti novadīja auditorijas un lauka seminārus vides studentiem un pasniedzējiem (kopā 49 cilvēki) no Latvijas, Spānijas, Grieķijas. Eksperti stāstīja par LIFE projekta sasniegto, Eiropas savienības lomu dabas aizsardzībā, parādīja atjaunotus biotopus.

IMG_6530

07.05.2014.

 

PROJEKTA SADARBĪBA AR FRANCIJAS ZINĀTNIEKIEM NĀKOTNĒ!

 

Daugavpils, Daugavpils universitāte.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti kopā ar Dr. Jean-Yves Georges no Strasbūras universitātes, Francija apmeklēja Daugavpils universitātes Ekoloģijas institūtu. Ar Profesoru A.Škute tika apspriesti nākamajos LIFE projektos iespējamās sadarbības jautājumi.

IMG_6497

06.05.2014.

 

PROJEKTA BIOTOPU ATJAUNOŠANAS APSPRIEŠANA AR DR. JEAN-YVES GEORGES NO STRASBŪRAS!

 

Daugavpils novads, Demenes pagasts, Skrudalienas pagasts, Ilgas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti kopā ar Dr. Jean-Yves Georges no Strasbūras, Francija, apmeklēja projekta teritorijas Demenē un Ilgās. Ar Dr. Jean-Yves Georges tika apspriesti biotopu atjaunošanas jautājumi.

. image025

05.05.2014.

 

SEMINĀRS PIE DR. JEAN-YVES GEORGES: PROJEKTA EKSPERTI MĀCAS NO FRANCIJAS BIOLOGA

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti mācījās piestiprināt datu logerus pie bruņurupuču bruņām un ņemt DNS paraugus no Dr. Jean-Yves Georges no Strasbūras universitātes, Francija. Arī Dr. Jean-Yves Georges atstāja mums aparatūru kopīgiem pētījumiem.

IMG_64291

05.05.2014.

 

SEMINĀRS PIE DR. JEAN-YVES GEORGES: APSPRIEŽAM CENTRA LABORATORIJAS

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti kopā ar Dr. Jean-Yves Georges no Strasbūras universitātes, Francija, apmeklēja Centra laboratorijas. Eksperti dalījās pieredzē ar Dr. Jean-Yves Georges un apsprieda sadarbības iespējas. Viņi arī apmeklēja Purva bruņurupuča skulptūru pilsētas centrā.

IMG_6362

IMG_6351

24.04.2014.

 

PROJEKTA EKSPERTI IZPLATA PROJEKTA PIEREDZI STARPTAUTISKAJĀ KONFERENCĒ BALTKRIEVIJĀ!

 

Baltkrievija, Mozyr, Mozyr Governmental pedagogic University name I.P.Shamyakin.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia projekta eksperti piedalījās 21. Republic Students scientific-practical conference “From idea – to innovation” ar referātiem:. 1) Livmanis K., Pupins M., Pupina A.: Estimation of five biotopes condition un East Latvia, using Amphibians as a bioindicator. [Оценка состояния пяти биотопов Восточной Латвии, используя земноводных, как биоиндикатор]; 2) Orupe A., Pupins M., Pupina A.: Population of home dogs types as a component of Daugavpils city urbanized territories. [Популяция домашних собак как компонент урбанизированных территорий города Даугавпилса]; 3) Evarte A., Pupins M., Pupina A.: Population of home cats un Daugavpils city, South-East Latvia. [Популяция домашних кошек города Даугавпилса, Юго-Восточная Латвия], 4) Kapustina D., Pupins M., Pupina A.: Extention of remembering un process of research actions un Erythrocebus patas and Macaca fuscata un laboratory conditions [Проявление памяти в процессе исследовательской деятельности у Erythrocebus patas и Macaca fuscata в лабораторных условиях].

LIFE-HerpetoLatvia projekta eksperti arī apsprieda Projekta aktivitātes un konsultējas ar Baltkrievijas slavēnu herpetologu docentu Dr. V.Bakharevu.

IMG_6315

19.04.2014.

 

NOVADAM ATJAUNOTO BIOTOPU MONITORINGU

 

Daugavpils novads, Demene.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia eksperti novadīja kārtējo atjaunoto biotopu monitoringu Demenē. Ūdens līmenis ir labs ugunskrupju vairošanai.

IMG_6253

23.03.2014.

 

PAMODĀS PURVA BRUŅURUPUČU VAIROŠANĀS GRUPA!

 

Daugavpils novads, Ainavas.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia Centrā pamodās no ziemas guļas lielie purva bruņurupuči, kas ziemoja dabiskajos apstākļos. Pirmie no viņiem jau sildās saulē. Drīz sāksies vairošanās sezona. Viņu bērni, kas piedzimst šogad, tiks audzēti jau After-Life programmā vairāk par pieciem gadiem pirms izlaist dabā.

image212

11.03.2014.

 

PROJEKTA TERRITORIJĀ PAMODĀS PIRMIE UGUNSKRUPJI!

 

Daugavpils novads, Demenes pagasts.

 

 

 

LIFE-eksperti šodien pārbaudīja ugunskrupju ziemošanas vietas Demenes pagastā. Tika atrasts pirmais ugunskrupis, kas bija pamodies iedzīvotāju pagrabā, viņš bija izmērīts un nosvērts.

image214

 

11.03.2014.

 

EKSPERTI APSEKO ATJAUNOTOS DĪĶUS!

 

Daugavpils novads, Demenes pagasts.

 

 

 

LIFE-eksperti šodien apsekoja atjaunotos dīķus, kas bija izveidoti Demenes pagastā. Pārbaudīt dīķu stāvoklī agrajā pavasarī ir ļoti svarīgi: ja dīķos ir ūdens, tur varēs vairoties ugunskrupji. Ūdens dīķos ir! Gaidām ugunskrupjus!

image215

01.03.2014.

 

LIFE-HERPETOLATVIA PIEREDZE IZPLATĀS LATVIJĀ!

 

Daugavpils, Latgales Zoodārzs.

 

 

 

Šodien LIFE-HerpetoLatvia projekta iesniedzēju Latgales zoodārzu apmeklēja biologu komanda no Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza. Viņi iepazinās ar Projekta gaitu un purva bruņurupuču saglabāšanas aktivitātēm. Tika apspriesti svešu bruņurupuču apkarošanas jautājumi un abu zoodārzu sadarbība tajā.

image205

10.02.2014.

 

LIFE-SADARBĪBA: MŪSU EKSPERTI APCIEMOJA LIFE ECONAT PROJEKTA TERITORIJU LIETUVĀ

 

Lietuva, Lithuania: Alytus, Lazdijai districts.