Līdzfinansētājs

www.life-herpetolatvia.biology.lv

 

Projekta atbalstītājs un līdzfinansētājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Latvija. Ministrija atbalsta LIFE-HerpetoLatvia projektu, jo Projekta aktivitātes atbilst ES LIFE, Natura 2000 un nacionālām Latvijas biodaudzveidības saglabāšanas prioritātēm: saglabāt un aizsargāt vietējo savvaļas sugu daudzveidību.