LIFE-20: Children draw LIFE

LIFE-20: Bērni zīmē LIFE

LIFE-20: Дети рисуют LIFE

www.life-herpetolatvia.biology.lv

 

logo_20years

 

Eiropas programmai LIFE, kas finansē projektus dabas aizsardzībā, šī gada maijā būs 20 gadi!

 

UZMANĪBU, KONKURSS!

 

Mēs no LIFE vārda aicinām visus bērnus līdz 18 gadiem apsveikt LIFE un atsūtīt līdz 10.05.2012. savus zīmējumus konkursam – izstādei „LIFE-20: Bērni zīmē LIFE”.

 

Kas jāzīmē: uz A4 vai A3 formāta lapām jāuzzīmē LIFE Latvijas objektus 2012 gadam. Vajag, lai tie ir dzīvnieki no šī saraksta: vaboles, sarkanvēdera ugunskrupis, purva bruņurupucis, gludenā čūska; vai dabas objekti: mežs, vecais parks, vecais dobumainais koks, ezers, purvs, dīķis. Zīmējuma kopā ar dzīvniekiem var būt uzzīmēti bērni ar skolotāju, biologi, vai pats mākslinieks, kas rūpējas par dabu.

 

Kā jāzīmē: kā pašam gribas. Lapas otrajā pusē obligāti jānorada zīmējuma nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, vecums, skolas vai organizācijas nosaukumu, tālruņa numuru un e-mail kontaktiem.

 

Kur nest vai sūtīt zīmējumus: līdz 10.05.2012. tos jāatnes Latgales zoodārza pēc adreses: Latgales zoodārzs, Vienības 27. Daugavpils. LV-5401. Latvija.

 

Kas gaida dalībniekus? Zīmējumi tiks eksponēti 15.05.2012. LIFE- izstādē Daugavpils Universitātē. Labākie darbi tiks nopublicēti Interneta elektroniska albuma veidā (pdf) un nosūtīti uz Briseli, LIFE ofisā, interesanti darbi tiks nopublicēti žurnālā „Privetik”. Uzvarētāji tiks apbalvoti ar LIFE- diplomiem, biļetēm Latgales zoodārza apmeklēšanai, speciālām LIFE- ekskursijām Daugavpils universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā un Latgales zoodārzā.

 

GAIDĀM JŪSU ZĪMĒJUMUS!

 

Projekti EREMITA MEADOWS un LIFE-HerpetoLatvia

Kontakti: t. 29621191

 

 

 

Знаменитой Европейской программе LIFE, которая финансирует проекты по охране природы, в мае этого года исполняется 20 лет!

 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 

Мы от имени LIFE приглашаем всех ребят возрастом до 18 лет поздравить LIFE и прислать до 10 мая свои рисунки на КонкурсВыставку «LIFE 20th Anniversary: Children draw LIFE» - «LIFE 20 лет: Дети рисуют LIFE».

 

Что рисовать: нужно нарисовать на листах А4 или А3 формата объекты LIFE 2012 года в Латвии. Это должны быть животные, сохраняемые LIFE, из этого списка: жуки, краснобрюхая жерлянка, болотная черепаха, змея медянка; или объекты природы Латвии: лес, старый парк, старое дуплистое дерево, озеро, болото, пруд. На рисунке вместе с животными могут быть нарисованы дети с учителем, или биологи, или сам художник, которые заботятся о природе.

 

Как рисовать: как угодно. На обратной стороне листа с рисунком обязательно указать название рисунка, имя, фамилию и возраст автора, название школы или организации, телефон и электронный адрес для контактов.

 

Куда приносить или присылать рисунки: до 10.05.2012. в Латгальский зоопарк по адресу: Latgales zoodārzs, Vienības 27. Daugavpils. LV-5401. Latvija.

 

Что ждет участников? Рисунки участников будут выставлены 15.05.2012. на LIFE-выставке в Даугавпилсском университете. Лучшие работы будут опубликованы в Интернете в виде электронного альбома (pdf) и отосланы в Брюссель в LIFE, интересные работы будут опубликованы в журнале «Приветик». Победители будут торжественно награждены LIFE-дипломами, льготными билетами в зоопарк, специальными LIFE-экскурсиями в Институт биологии ДУ и Латгальский зоопарк.

 

ЖДЕМ ВАШИХ РИСУНКОВ!

 

 

Проекты EREMITA MEADOWS и LIFE-HerpetoLatvia

Контакты: т. 29621191

E-mail: